Park Danieli - WellingtonPLACE

Park Danieli znajduje się w miejscowości Studzianki około 16 km od Białegostoku.

Nasza niewielka hodowla składa się z kilkunastu sztuk danieli europejskich (dama dama dama), byków oraz  łań, w różnych odmianach kolorystycznych (brązowe, porcelanki - kawa z mlekiem, białe i czarne), które przebywają na ogrodzonym terenie leśno-łąkowym o powierzchni 11,5 tyś m2.

 

Kilka słów o danielach

Daniele to zwierzęta należące do grupy jeleniowatych. Są jednak o połowę mniejsze od jeleni szlachetnych – waga dojrzałych byków waha się od 70 – 140 kg, a łań od 50 – 65 kg. Można wyróżnić 4 podstawowe odmiany kolorystyczne danieli: brązową, porcelanową (płową), białą oraz czarną. Daniele pochodzą z Azji Mniejszej i przybyły do Europy na przełomie XVI i XVII wieku.

 

Całkowicie rozwinięte poroże dorosłego byka daniela jest spłaszczone i przypomina swym kształtem początkowo łyżkę (stąd nazwa łyżkarz) a w okresie późniejszym łopatę (łopatacz) i jest bardzo łatwe do odróżnienia od poroża jelenia, które to zakończone jest szpicami. Młode, jedno lub dwuroczne byki daniela mają nierozgałęzione poroże i dlatego też nazywane są szpicakami. Daniele podlegają corocznemu cyklowi zrzucania (przełom kwietnia i maja) oraz odbudowywania (nakładania) poroża, który to proces rozpoczyna się zaraz po ich zrzuceniu i trwa od maja do lipca. W tym okresie poroże rośnie bardzo intensywnie, co w głównej mierze zależy od warunków pokarmowych, braku stresu i ogólnej kondycji byka. Potrafi ono przyrastać nawet do 2 cm na dobę. W lipcu bądź sierpniu budowa poroża dobiega końca. Pokrywa je wtedy aksamitna skóra – scypuł, która to wkrótce zaczyna wysychać i którą to byk w ciągu 1 do 2 tygodni wyciera głownie o pnie drzew. Teraz byki są już gotowe do bekowiska, które to rozpoczyna się na przełomie października i listopada oraz do walk o łanie. Poroża nakładane w kolejnych latach życia byka są coraz mocniejsze i większe. Mogą one ważyć do kilku kilogramów i są cenionym trofeum dla kolekcjonerów jak również surowcem dla przemysłu kosmetycznego.

 

Podczas bekowiska byki daniela prawie nic nie żrą przez co tracą sporo na wadze oraz oczywiście walczą między sobą o dominację i prawo do krycia łań. Są w tym okresie niebezpiecznie agresywne i w związku z tym nasz park jest wtedy zamknięty dla zwiedzających. Z uwagi na kształt poroża walki danieli rzadko kończą się jednak tragicznie dla jednego z ich uczestników. W tym okresie byki kopią również zagłębienia w ziemi, w których przebywają i do których oddają mocz zwabiając w ten sposób łanie.

 

Ciąża u danieli trwa około 230 dni (siedem i pół miesiąca), po którym to okresie (od maja do lipca) łania rodzi przeważnie jedno młode. Samice osiągają dojrzałość płciową w wieku 16 miesięcy, a samce są zdolne do krycia zazwyczaj w wieku 4 lat. Daniele żyją ok 18 lat..

 

Regulamin Parku

W Parku Danieli obowiązują następujące zasady.

Regulamin określa sposoby udostępnienia w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego filmowania, fotografowania, a także w celach zarobkowych obszaru będacego własnością Agro Roma (Wiktoria i Adam Jurgilewicz), zwanego dalej Parkiem. 

Obszar Parku może być wykorzystywany w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku.

 1. Wejście do Parku Danieli możliwe jest w okresie od 1 grudnia do 30 września. Ze względu na okres bekowiska i agresywność byków Park zamknięty jest dla zwiedzających w okresie od 1 października do 30 listopada. 

 2. Poruszanie się po Parku odbywa się w jednej zwartej grupie prowadzonej przez przewodnika, jedynie po wyznaczonej ścieżce.

 3. Na terenie Parku obowiązuje zachowanie ciszy oraz unikanie klaskania, gwizdania, nawoływania zwierząt, jak również wykonywania gwałtownych ruchów, biegania, skakania, itp. 

 4. Na terenie Parku zabrania się:

  • karmienia danieli bez zgody przewodnika. W okresie jesienno – zimowym przewodnik może zezwolić na wabienie i dokarmianie zwierząt (kromki suchego chleba, kasztany, jabłka)

  • wprowadzania na teren Parku jakichkolwiek zwierząt

  • zrywania roślin, niszczenia drzew i krzewów

  • płoszenia, chwytania i zabijania zwierząt mieszkających w Parku

  • zbierania owoców, roślin i grzybów

  • zaśmiecania terenu, pozostawiania resztek pożywienia i opakowań

  • zanieczyszczania wód, gleby i powietrza

  • schodzenia z wyznaczonej ścieżki spacerowej

  • biwakowania

  • palenia ognisk i wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) oraz używanie źródeł ognia i światła o otwartym płomieniu

  • spożywania alkoholu. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie będą wpuszczane na teren Parku.

  • poruszania się po terenie Parku Danieli w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (silny wiatr, okiść śniegowa, burza) gdyż grozi to niebezpieczęństwem (m.in. spadające gałęzie, wiatrołomy, porażenia piorunem). Właściciele Agro Roma i Parku Danieli nie ponoszą odpowiedzia|ności za wypadki powstałe w takich sytuacjach. 

 5. Zaleca się:

  • Wyciszenie telefonów komórkowych

  • Odpoczywania wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych - ławki

 6.  Fotografia i filmowanie

  • W Parku dozwolone jest filmowanie i fotografowanie przyrody oraz danieli na użytek własny. Fotografie i filmy video nie mogą być wykorzystane w celach komercyjnych.

 7. Złamanie powyższych zasad skutkować będzie wyproszeniem z terenu Parku osoby zwiedzającej

Adres Parku

Park Danieli, ul. Supraślska (skrzyżowanie z ul. Modrzewiową), 16-010 Studzianki (początek wsi Studzianki, od strony Supraśla, na górce)

Parking, ul. Modrzewiowa 3, 16-010 Studzianki

Powyżej: 5-cio letni daniel Max, którego lewe poroże rozwija się w formie zniekształconej - skutek potyczki z innym bykiem i uszkodzenia scypuły. Po prawej: kilkudniowy daniel, którego matka zostawiła na chwilę ukrytego w trawie. 

Powyżej: Dopiero co urodzony i jeszcze mokry cielaczek - matka wylizywała go przez kolejną godzinę, a na koniec pozwoliła ssać mleko. To wszystko było niezbędne do rozwinięcia się u łani instynktu macierzyńskiego, który zapewni maluszkowi opiekę przez kolejnych klika miesięcy - do październikowego bekowiska, kiedy to łania zostawi malca, a zainteresuje najbardziej atrakcyjnym z byków.

Powyżej i po lewej: Byki danieli z nowo-tworzącym się porożem. Już na tym etapie widać doskonale, które poroże osiągnie największe rozmiary. Prawdziwą frajdą dla często odwiedzających nasz Park w tym okresie, jest obserwacja przyrostów poroża w cotygodniowych odstępach. 

Poniżej: Biegnąca łania, która zaczyna rodzić (!!) - widać kopytka wydostającego się w pośpiechu na świat malucha (3 lipca 2017).

Koniec okresu wzrostu poroża. Widoczne resztki scypułu - 6 letni byk.

Poroże pod koniec okresu wzrostu (jeszcze pokryte scypułem) u dwu letniego białego byka.

UWAGA! Wszystkie zdjęcia na stronie są objęte prawami autorskimi. Kopiowanie i wykorzystywanie komercyjne bez zgody autora (fot. Adam Jurgilewicz) zabronione.

 

Sprzedaż żywych danieli

Daniele_01Aweb.jpg

ŁANIE Danieli

Dostępne

Kolor: BRĄZ / PORCELANKA / BIAŁY

700-1200 PLN / sztuka

Dostępność:

1 sztuka - łania 2,5 letnia (brąz)

2 sztuki - łanie 5-letnie (porcelanka)

1 sztuka - łania 5-letnia (czarna)

1 sztuka - łania 5 letnia (biała)

1 sztuka - łania 1,5-roczna (porcelanka)

 • Zwierzęta są tymczasowo usypiane i gotowe do umieszczenia w skrzyniach do transportu.

Zadzwoń 601-363-326

BYKI Danieli

Dostępne

Kolor: BIAŁY, BRĄZ, PORCELANKA

1000-2250 PLN / sztuka

Dostępne:

1 sztuka 5-letni byczek (łopatacz), biały

2 sztuki 3-letnie (łyżkarz), brąz i porcelanka

 • Transport zwierząt do uzgodnienia

CIELAKI Danieli

Sprzedaż od 11/2020

Kolor: BRĄZ / RUDE

500 - 750 PLN / sztuka

Dostępne:

1 sztuka - łania (brąz)

2 sztuki - byczki (jasnorude)

 

 • Przy zakupie większej ilości zwierząt - cena do negocjacji

Przyjedź i zobacz

Tymczasowe usypianie zwierząt

 
Wellington_Aplikator_Genia Distinject N50

Oferujemy usługę podawania leków na odległość oraz tymczasowego usypiania zwierząt, co jest przydatne podczas relokacji zwierząt oraz przy większości zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych.

 

Dysponujemy aplikatorem francuskiej firmy Genia / Distinject N50 o skutecznym zasięgu do 30 metrów w dzień lub w nocy. Wykorzystujemy kilka rodzajów strzykawek - do maksymalnej pojemności 16 mililitrów na pojedynczą aplikację.

Leki i środki anestetyczne podawane są zawsze z polecenia i pod kontrolą lekarza weterynarii. 

Cena za wykonanie usługi zależy od gatunku zwierzęcia, jego wagi, okoliczności usypiania oraz lokalizacji. W przypadku zainteresowania usługą prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.